top of page
Stressed Man

Mijn werknemer meldt zich ziek met een burnout, wat nu?!

Bij ziekmelding wordt een poortwachters traject gestart zoals beschreven in  de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Binnen zes weken na ziekmelding beoordeelt de bedrijfsarts de situatie en wordt samen met de werknemer een reïntegratieplan opgesteld. De gemiddelde tijdspanne voor het herstel van een burn-out bedraagt acht maanden. Clever Active kan uw werknemer hierin begeleiden. Om een domino-effect te voorkomen is het van groot belang de overgebleven werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en waar mogelijk vervanging te regelen voor de ontbrekende kracht. 

Begeleiding op maat

Grof genomen zijn er drie fasen van herstel van een burnout met elk een andere focus.

Fase 1: De kraan dicht draaien

Fase 2: Dweilen

Fase 3: Een nieuwe fundering leggen

Tijdens fase 1 worden alle energievreters in kaart gebracht en waar mogelijk (tijdelijk) stop gezet. De focus ligt hier op lichamelijk herstel na langdurige uitputting. Het terug op orde krijgen van de basisbehoeftes staat hier centraal. 

Wanneer de grootste vermoeidheid voorbij is en langzaam de tekenen van herstel intreden wordt de shift gemaakt naar fase 2. In deze fase wordt samen onderzocht welke interne- en externe factoren  hebben geleid tot de burnout om recidief in de toekomst te kunnen voorkomen. Ook de dagelijkse routine wordt weer rustig opgebouwd.

In de laatste fase richten we ons op het vergroten van de mentale weerbaarheid, prikkelverwerking, het optimaliseren van de fysieke gezondheid en de weg naar werkhervatting zodat de werknemer weer fit en veerkrachtig zijn intrede kan doen op de werkvloer..

IMG_0902_edited.jpg

"Uit liefde voor het leven."

Ship's Wheel

De aanpak

Afhankelijk van de situatie en status van de werknemer wordt een plan op maat gemaakt.  In de eerste fase is rust het belangrijkst, afhankelijk van de behoefte van de werknemer is er om de week een contactmoment om de mate van herstel te evalueren en zo nodig aan de knoppen te draaien. In fase twee is er wekelijks contact om terug orde in de chaos te scheppen en wordt een start gemaakt met ACT. In fase drie gaat de cliënt constructief aan de slag met ACT en het creëren van een balans. Richting werkhervatting neemt de frequentie van de begeleiding langzaam af. Om de privacy van de werknemer te waarborgen vindt enkel op verzoek van de werknemer overleg plaats met de werkgever.   

bottom of page